Računalniški muzej C111

OSNOVNI PODATKI

Projekt: C111
Lokacija: Ljubljana, Slovenija
Naročnik: Poslovni
Leto: 2019
Kvadratura: 680m2
Avtorji: BAAM arhitekti
Tipologija: Večnamenski prostor
Foto/Viz: Blaž Jamšek, BAAM arhitekti

OPIS

Prenovili smo prvi del objekta Trgovske hiše v Šiški iz 60. let. Objekt je pomembno delo arhitekta Miloša Bonče tako z vidika urbanizma kot arhitekture.

Urbanizem

Objekt, ki je danes večnamenska stavba, je bil prvotno trgovska hiša. Skupaj s Kinom Šiška, hotelom in upravno enoto tvorijo središče soseske in obdajajo osrednji trg. Paviljonski objekt skupaj z zelenjem ločuje glavno mestno vpadnico od stanovanjskih blokov. To je bilo splošno modernistično načelo, ki se z novejšim urbanizmom izgublja.

Steklena fasada s svojo transparentnostjo omogoča vidno povezavo ulice s trgom in parkom za njim, ki se je s plakatiranjem pritličnih vitrin na večini objekta izgubilo. Z zamenjavo predelnih s steklenimi stenami smo to idejo ponovno obudili in na tem delu objekta obnovili povezavo ulice in zaledja.

Arhitektura

Iz pogleda na stransko fasado lahko preberemo ustroj objekta. Vidne betonske plošče, stebri in poudarjena streha razgaljajo logiko celotnega objekta, zato smo z njih odstranili grafite in opravili nujna sanacijska dela. Z dodajanjem vhodnih vetrolovov, nadstrešnic in izstopajočih steklenih vitrin je izrazito vzdolžen objekt subtilno členjen na več enot. To razdelitev objekta smo poudarili s stopniščno lučjo, ki poteka od kleti do zgornjega nadstropja in je prižgana 24/7.

Vsak element stavbe je vidno ločen od drugih. Stebri na fasadi se plošče samo dotikajo, zgornja okna so nameščena za stebri, okna v pritličju pa so pomaknjena rahlo pred betonske stebre. I jekleni nosilci, ki držijo okna, potekajo hkrati zunaj objekta zgoraj in znotraj objekta spodaj neprekinjeno seveda, kar je danes skoraj nezaslišano zaradi toplotnih mostov in drugih dejavnikov. V tem pogledu je objekt iskren, zato smo vse originalne pobarvane elemente speskali, odstranili montažne stene, ki so zakrivale betonsko notranjost, odstranili spuščen strop, viden beton pustili v stanju kot je bil, itd. Ohranili smo zadnje konzolno krožno stopnišče, ga pustili v originalnem stanju ter ga zaradi varnosti obdali s kletko. Na ta način smo se od originala odmaknili, hkrati pa pri kletki povzeli logiko nateznega vpetja stopnišča. Simbolno  kletka stopnišče ščiti pred odstranitvijo, saj je od štirih stopnišč v celotnem objektu žal to zadnje ohranjeno stopnišče. Ni nam uspelo ohraniti originalnih izložbenih vitrin, vendar smo s posebnimi profili obudili strukturiranost in navidezno tankost okenskih površin (trenutno še v delu). Originalna okna in celoten objekt smo dokumentirali s 3D tehniko BIM, saj se je večina originalnih načrtov porazgubila. S 3D tiskalnikom smo zato lahko natančno reproducirali mankajoč betonski prefabrikat pod izložbenimi okni.

Intervencija

Objekt s svojim odprtim tlorisom omogoča stalno reciklažo in multifunkcionalnost. Jasne notranje infrastrukture so za fleksibilnost objekta ključnega pomena. Električne inštalacije in svetila v odkritih stropnih nišah, vidno prezračevanje s hlajenjem/ogrevanjem, omare, varnostna ograja stopnišča, itd.,  so postali glavni oblikovni elementi notranjosti, zato smo jih ločili od obstoječega z barvo. Predelne stene v kleti z minimalno fugo proti tlem in stropu vidno kažejo nove posege in omogočajo relativno lahke predelave. Objektu smo z minimalnimi posegi in odstranitvijo motečih elementov omogočili fleksibilnost in hkrati nakazali, kaj je novo in kaj staro. Pripravili smo ga na reprogramiranje.

KONCEPT, TLORIS