Hiša Sparkasse

OSNOVNI PODATKI

Projekt: Hiša Sparkasse
Lokacija: Podlipa, Vrhnika, Slovenija
Naročnik: Banka Sparkasse
Leto: 2011
Kvadratura: 175m2
Avtorji: BAAM arhitekti, Roman Leskovec
Tipologija: Enostanovanjski objekt
Foto/Viz: Blaž Jamšek, BAAM arhitekti

OPIS

Želja naročnika je izgradnja pasivne hiše na strmem terenu naselja Podlipa z razgledom na hribovito pokrajino.

Glavno vodilo naše zasnove je čim manjši poseg v naravno okolje, kar je eno od načel trajnostne gradnje. Gradnja na terenu z 21% naklonom zahteva vkop stavbe. V našem primeru smo ves izkopani material uporabili za izravnavo zgornjega terena. Ustvarili smo hišo z dvema konceptualno ločenima nivoja. Medtem ko se na zgornjem poljavnem delu nahaja pisarna, se pod terenom skriva intimna glavnina objekta. Tako smo lahko na nivoju ulice postavili manjšo leseno hišo in s tem mimoidočim ohranili poglede na naravo.

Delni vkop stavbe in zelena streha imata ugodne termične lastnosti, saj zmanjšujeta zunanje temperaturno nihanje. Južna stena je zavoljo solarnih dobitkov zastekljena. V poletnih dneh senčenje omogočajo obstoječi listavci in konzolni previs zelene strehe.

KONCEPT, TLORIS