Prenova Bratovševe ploščadi

OSNOVNI PODATKI

Projekt: Prenova urbanih površin
Lokacija: Ljubljana, Slovenija
Naročnik: javni
Leto: 2016
Kvadratura: 14.800m2
Avtorji: diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, v sodelovanju s TEGA INVEST (sanacijski načrt)
Tipologija: Urbanizem, krajinska ureditev, javni prostor
Foto/Viz: Blaž Jamšek

OPIS

Bratovševo ploščad, zgrajena med leti 1969 in 1980, je arhitekt Vladimir B. Mušič načrtoval kot del soseske Ruski car. Ulična zasnova soseske ponuja edinstvene bivanjske pogoje na robu mesta. Nedokončana je ostala ureditev javnega prostora ulice kot vodilnega elementa zasnove. Bratovševa ploščad se trenutno sooča z resnim problemom pogrezanja javnega prostora, ki je hkrati streha garaže in pregrevanjem ploščadi zaradi pomankanja zelenih površin.

Monotonost in togost sedanjega prostora je v rešitvi nadgrajena z oblikovanjem atraktivnih manjših ambientov in pestrih programov. Asfaltne površine in obstoječa travnata korita zamenjajo večja pohodna korita s pestrim izborom vegetacije in urbane opreme. Zasnova nove ureditev na ploščadi predvideva uporabo betonskih prefabrikatov in tipsko ulično opremo Mestne občine Ljubljana.

Neposredna bližina kmetijskih površin ponuja možnost oskrbe prebivalcev soseske z lokalno pridelano hrano. Zato je na ploščadi predvidena ureditev tržnice na prostem, ki programsko in oblikovno nadgradi skupne površine.

Prebivalci soseske, ki bi ob nujni sanaciji strehe garaže hkrati izvedli tudi kakovostno zaleno ureditev, bi s posegom dobili unikatno zasnovan ulični prostor, za katerega so bili od vsega začetka prikrajšani.

KONCEPT, TLORIS