Športna dvorana Bovec

OSNOVNI PODATKI

Projekt: Športna dvorana Bovec
Lokacija: Bovec, Slovenija
Naročnik: Občina Bovec
Leto: 2019
Kvadratura: 3200m2
Avtorji: BAAM arhitekti, Studio Galeb
Tipologija: Večnamenska/šolska dvorana, park
Foto/Viz: BAAM arhitekti

OPIS

Občina Bovec se je odločila, da zgradi novo šolsko dvorano, ki ima poleg primarnega namena še ambicijo, da postane generator družbeno-turističnega dogajanja v kraju. Z dodanimi programi balinišča, dvorane za prireditve, plezalnim centrom, plesno dvorano, tekaškimi stezami in igrišči bo dvorana največji objekt v kraju. Predlagali smo več ukrepov, ki bi ta XL objekt prilagodili mikro ambientu kraja s približno 3000 prebivalci.

Objekt je lociran na terenu v naklonu, zato smo ga vkopali v teren, tekaške proge z igrišči pa namestili na strehi. Na fasado objekta smo v zamike umestili plesno dvorano, balinišče ter več-etažno plezališče. Z velikimi steklenimi površinami smo te programe odprli proti ulici ter jih tako približali mimoidočim.

V Sloveniji v manjših krajih šolske dvorane ali pa gasilske domove velikokrat uporabljajo kot osrednji prireditveni prostor, zato smo nivo igrišč dvorane s steklenimi premičnimi stenami povezali s trgom pred dvorano. Na ta način notranji in zunanji prostor lahko postaneta eno prizorišče bodisi za božični sejem ali medkrajevna športna tekmovanja. V obstoječemu parku na vogalu parcele smo ohranili velikanska drevesa, ki več deset let služijo posedanju domačinov, otroško igrišče pa oblikovali na terasah, ki povezujejo zgornji in spodnji plato dvorane.

Fasado in steklene površine hodnikov objekta smo oblekli v lokalni les, ki hkrati služi kot senčilo. Vogale ravnih streh smo prirezali – interpretacija »čop«-a – lokalne posebnosti tradicionalnih streh, ki so na začetku in koncu prirezane.

Ker je ob parceli dominanta kraja – cerkev – smo se z vsemi naštetimi posegi oblikovno in po velikosti podredili njeni prezenci. Naš predlog je na odprtem javnem natečaju prejel tretjo enakovredno nagrado.