Stanovanjsko poslovni objekt MS

OSNOVNI PODATKI

Projekt:
Lokacija:
Naročnik:
Leto:
Kvadratura:
Avtorji:
Tipologija:
Foto/Viz:

OPIS

Besedilo v pripravi

KONCEPT, TLORIS