Vaško mesto 2.0

OSNOVNI PODATKI

Projekt: predlog OPPN 400 Šentvid Miheličeva
Lokacija: Šentvid, Ljubljana
Naročnik: zasebni, poslovni
Leto: 2023
Kvadratura: 13 065 m2
Avtorji: BAAM arhitekti
Tipologija: urbanizem, vrstne hiše, eno stanovanjske hiše
Foto/Viz: BAAM arhitekti

OPIS

Območja Šentvida izkazuje izrazito različnost: od večjih blagovnih rezerv, vojašnic, Zavodov sv. Stanislava, daljših povezanih struktur starih šentviških kmetij pa do novejših točkovnih pozidav z redko gostoto. Karakter prostora je tako nekje vmes, med mestnim in vaškim, med stanovanjskim in industrijskim, med velikim in majhnim, vzdolžnim in točkovnim. Vmes je prislov, ki definira prostor in vmes je prislov, ki z našim projektom dobi svoj lasten karakter.

Predlog povzema kvalitete starega šentviškega ruralnega urbanizma in jih reinterpretira. Vrstne hiše so tako med seboj rahlo nepravilno zamaknjene, fasade ob glavni cesti pa so zgoščene in ustvarjajo podoben odnos do ulice kot ga najdemo v starih delih območja. Notranja povezovalna cesta naselja in hrbtne strani hiš so umaknjeni na obrobje celotne parcele. Tako je nastal prostor za svet vmes, ki smo ga namenili parku in peš ter kolesarskim povezavam. Z zelenjem so meje med lastniškimi in skupnimi zelenimi površinami zabrisane, park pa vizualno bogatejši. Proti koncu se park razširi, pogledi stečejo proti starim drevesom vojašnice, manjši zamik ene od hiš pa usmerja poglede proti cerkvi sv. Vida na ozadju šentviškega hriba.

Hiše so oblikovno razdeljene na dva dela: na bazo pritličja z nadkritim »car portom« in nadstropja v obliki in materialu rjavo-rdečih strešnikov,  povzetih po lokalnih kmetijah. Nudijo različne kvadrature, ki odgovarjajo bivanju družinam z enim pa do družinam s štirimi otroki.

Rešitev reinterpretira stare vrednote vasi, ki se je vmes zlila in postala eno z mestom. Je vmes med modernim in tradicionalnim, med majhnim in velikim. Je prostor vmes, ki je postal park.