Hotel Delfin

OSNOVNI PODATKI

Projekt: Sodoben upokojenski hotel
Lokacija: Izola, Slovenija
Naročnik: Poslovni, DELFIN hotel, ZDUS d.o.o.
Leto: 2021-2022
Kvadratura: 12.000m2
Avtorji: BAAM arhitekti
Tipologija: Hotel z dodatnim programom
Foto/Viz: BAAM arhitekti

OPIS

Hotel smo oblikovali z mislijo na starejše generacije leta 2050. Hotel odmika od digitalnega sveta in umirjenega druženja. Odmik od življenja za 45°.

UMESTITEV V PROSTOR

Hotel je umeščen med obstoječi hotel Delfin, bodoči športni park in obmorsko promenado. Povezovanje okoliškega programa je bilo ključno, zato smo z rotacijo notranjosti za 45° povezavo okrepili in v hotelu ustvarili urbano križišče, ki hotel ohranja živ in v stiku z različnimi obiskovalci in generacijami. Na strani proti obstoječemu parku smo umestili intimnejšo sprehajalno pot s kotički za umik, na strani proti obstoječemu hotelu javno promenado z restavracijo, lokali in formo vivo. Sam hotel z dvema lamelama proti glavni cesti sledi zasnovi obstoječega hotela. Proti morju se stopničasto spušča ter na stiku javne in hotelske promenade ustvari urbano vozlišče namenjeno javnim prireditvam in dogodkom.

OBLIKOVANJE HOTELA

Hotel je oblikovan s pritličnimi arkadami in ozelenjenimi nadstropji. Pritličje hotela z dodano trgovsko-storitveno dejavnostjo parafrazira temo oboka, ki jo ljudje povezujejo z obmorskimi kraji in ostalinami rimskih vil v okolici. Nosilni elementi so zamaknjeni pod kotom 45° s čimer sledijo diagonalni logiki povezav zunaj-znotraj. V nadstropjih z enakim zamikom dosežemo razgled na morje vsem hotelskim sobam. Vsaka hotelska soba ima bujno zelenje, vsebuje naravne materiale in je zasnovan za komfortno bivanje starejše populacije. Na koncih skupnih hodnikov se razprostirajo razgledne terase za goste hotela in obmorska terasa za zunanje goste.

KONCEPT, TLORIS